Yetkinlikler

• Tedarik Yönetimi, İhtiyaç Analizi, OCD, CONOPS, Fizibilite, Trade-off Analizleri, Tedarik Modelleri, Şartname Hazırlama ve Çok Boyutlu Değerlendirme Çerçevesi Geliştirme

• Kavramsal Çözüm geliştirme, Projelendirme ve Yaşam Döngüsü Modellemesi

test metin

• Program/Proje Yönetimi (PMI)

• Sözleşme Yönetimi

• Sistem Mühendisliği Sistematikleri (MIL-STD 499, ISO/IEC15288, EIA-632, CMMI)

• Yazılım Mühendisliği Sistematikleri ve Yazılım Proje Yönetimi (MIL-STD 498, ISO/IEC12207, CMMI, SPL)

• Kalite Güvence,  Konfigürasyon Yönetimi (MIL-STD 973)

• IV&V

• Stratejik Yönetim ve Organizasyonel Planlama (ISO9001, BPR, BSC)

• Kalite Yönetim Sistemleri (TKY, ISO9001, AQAP)

• İç Kontrol Sistemi ve BT Yönetişimi (COSO, TCK5018, COBIT, ISO27001/27002, ITIL, CMMI Srv.)

• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri (ISO27001)

• KVKK/GDPR (ISO27701)

• Sertifikasyon ve Akreditasyon Şemaları (ISO 17011, ISO 17021, ISO 17065, ISO 17025, ASTM 2659)

• Teknoloji Transferi, Sanayileşme ve ARGE Yönetimi

Bir cevap yazın