Yönetim

kamuda strateji (hedef odaklı) performans yönetimi
 • Mevcut Durum Analizi ve İyileştirme Programı Geliştirme
 • Stratejik Planlama
 • İş Süreçleri Tasarımı
 • Organizasyonel Planlama
 • Yeniden Yapılandırma
 • Kalite Yönetim Sistemi
 • İç Kontrol Sistemi
 • Performans Yönetim Sistemi
 • Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlaması
 • Kurumsal Mükemmellik Modeli Geliştirme
 • Değişim Yönetimi
 • Denetim ve İyileştirme
Wassily Kandinsky