Güvenlik

Suç Analizi; suç bilgilerini uygun şekilde toplayıp, işleyerek; stratejik, operasyonel ve taktik suç analizi yöntemleri ile suçun azaltılması veya suçlunun tespit edilip, yakalanmasına yönelik coğrafi bilgi destekli iş süreçleri ve yazılım uygulamalarının geliştirilmesi.

Kritik Tesis Güvenliği; Kritik tesislerin kabul görmüş güvenlik standartlarına göre fiziki ve elektronik güvenlik analizlerinin yapılması, güvenlik sisteminin projelendirilmesi . (CIP metodolojisi ile Havaalanı, VIP ve Dış Temsilcilik Kritik Tesis Güvenliği Projelendirmeleri- ANGRUP)

Afet ve Acil Durum Sistem Analizi, Tasarım ve Eğitimleri; ICAO, IMO uyumlu afet ve acil durum yönetim sistemi kurulumu ve eğitimleri ve olgunluk modelleri geliştirilmesi (Ref: Afet ve Acil Durum Sistemi Yazılımı Analizi)

Emergency Response Guidance for Aircraft Incidents Involving Dangerous  Goods 2021-2022 (Doc 9481) | ICAO Store

Düzensiz Göç Risk Analizi ve Sınır Yönetimi, (Ref: NACORAC Ulusal Koordinasyon ve Risk Analiz Merkezi İş Süreçleri, Organizasyonel Yapı ve Bilgi Teknolojisi Altyapısı Analiz ve Tasarımının FRONTEX modeline göre tasarlanması, Suriyeli Düzensiz Göç Hareketlerine yönelik Sosyal Entegrasyon Ölçümü, Sığınmacı Çocukların Eğitimi Projeleri)

https://frontex.europa.eu/intelligence/ciram/