Savunma

Savunma projelerinde,  ihtiyaç makamı, tedarik makamı, ana yüklenici / sistem entegratörü, altyüklenici, temsilci ve danışman rollerinde kazandığımız deneyimlerle projelerin başarıya ulaşmasına katkıda bulunuyoruz.

İlgili deneyimlerimiz:

Probitassavunma

Savunma kuruluşlarında etkin yönetim ve hizmet hedefleri :

1. Projelerin/taahhütlerin makul süre ve maliyetle, başarı ile tesliminin sağlanması

2. Kurumsal verimlilik ve etkinliğin iyileştirilmesi, karlılık ve sürdürülebilirliğin sağlanması

3. Kuruluşların yurtdışında rekabet güçlerinin arttırılması ve işbirliği imkanlarının geliştirilmesi

4. Bağımsız doğrulama geçerleme (IV&V), program ve sözleşme yönetimi desteği ile program risklerinin asgariye indirilmesi

kurumsal çeviklik

Kurumsal verimlilik, etkinlik ve çeviklik

Savunma projelerinde etkinlik, verimlilik ve çevik yönetim için farklı sektörlere ait pratiklerinin savunmaya uygun bir şekilde uyarlanması gerekliliğine inanıyoruz.

Tedarik Süreci Danışmanlığı ve Eğitimi;  İhtiyaç Analizi, Konsept Geliştirme, Maliyet Etkinlik Analizleri, Market Analizi ve Şartname Geliştirme, Değerlendirme Şeması Geliştirme, Test ve Demonstrasyon Faaliyetleri Yönetimi, Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Modeli Geliştirme, Sözleşme Geliştirme, Proje Yönetimi, Sözleşme Yönetimi, Konfigürasyon Yönetimi, Kalite Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Doğrulama & Geçerleme, Kabul Testleri,.. (TUMOSAN, HATTAT, BUYUKMIHÇI,  IM, CFCU, ANGRUP vb.)

ISO/IEC 12207 & ISO/IEC 15288 Uygulama Danışmanlığı & Eğitimi; Standartların tanıtımı, kurumsal uygulama fark analizi,  örnek projeler üzerinde uygulama örneklerinin ve faydaların çalışılması (SIEMENS, SOFTEB, SAVRONİK, vb.)

Platform Modernizasyon Projeleri (MBT, M60, vb.); spesifik platformların ihtiyaç analizi ve konsept geliştirme çalışmalarının yapılması, ürün konfigürasyonu seçimi ve etkinlik analizlerinin yapılması, modernizasyon yol haritası geliştirilmesi ve proje yönetim danışmanlığı (PMF -Platform Modernization Framework Geliştirilmesi ve M60A3 Modernizasyonu Uygulaması)

Bir cevap yazın