E-devlet

Büyük ölçekli e-devlet projeleri bütünsel bir yaklaşım gerektirmektedir. Mevzuat analizini de kapsayan detaylı bir ihtiyaç analizine dayanan kapsamı iyi belirlenmiş, muğlak olmayan, gerçekçi bir şartname ile yola çıkılması başarı için en büyük gerekliliktir.  Bunu doğru teknolojinin ve yüklenicinin seçilmesi, hem müşteri/kullanıcı hem yüklenici tarafında projenin yetkin ekiplerle sahiplenilmesi, disiplinli bir proje yönetimi  izlemektedir.

(c) 2013 probitas

(c) 2013 probitas

Kamu tarafında aşağıdaki kuruluşlarda mevzuat analizleri yapılarak, e-devlet projeleri ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

 • Bilgi Teknolojileri Kurumu ((BT Yapılanması)
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TAKBİS)
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (BT otomasyonu)
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası (BT Yapılanması ve İç Kontrol Sistemi)
 • İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (BT Yapılanması)
 • İç İşleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı (Asayiş-Kolluk Portalı)
 • İç İşleri Bakanlığı Göç İşleri Genel Müdürlüğü (BT Yapılanması)
 • Tarım Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (Nitrat Bilgi Sistemi)
 • TURKSAT e-devlet projeleri analizi (BT Projeleri Analizi)
 • Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı (BT Yapılanması ve İç Kontrol Sistemi)
 • SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü (BT Yapılanması)
 • Orman Bakanlığı ORBİS Projesi
 • Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
 • Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
 • Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi işlem Daire Başkanlığı
 • Sanayi Bakanlığı (KOSGEB)
 • Sınır Yönetimi Ulusal Koordinasyon ve Risk Analizi Merkezi
 • USOM-SOME Yönetmelikleri
 • Yurt Dışı Türkler Başkanlığı (Türkiye Mezunları ve Diaspora Projeleri)
 • CFCU Merkezi ihale Birimi (AB Danışmanlık Hizmeti)
 • DHMI Afet ve Acil Durum İhtiyaç Analizi

Bir cevap yazın